Decizia nr. S10 din 19 decembrie 2013 privind tranziția de la Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și nr. 574/72 la Regulamentele (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 și aplicarea procedurilor de rambursare Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția