Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8041 – M&G/Anchorage/PHS Group Investment) (Text av betydelse för EES)