Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8041 – M&G / Anchorage / PHS Group Investment) (Tekstas svarbus EEE)