Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8173 – CPPIB/OTPP/IDEAL/Arco Norte) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)