Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004 , kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES)