Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1357 av den 9 augusti 2016 om registrering av import av viss grovplåt av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina$