Mål T-150/07: Talan väckt den 7 maj 2007 – ThyssenKrupp mot kommissionen