Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8106 – Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding) (Text av betydelse för EES)