Mål F-25/13: Personaldomstolens beslut av den 26 februari 2016 – McArdle mot kommissionen