Sag F-25/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. februar 2016 — McArdle mod Kommissionen