Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7959 – APG/DV4/QDREIC/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)