Mål F-5/16: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 juli 2016 – Stanley mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställd — Begäran i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om omvandling av avtal — Rimlig tidsfrist — Föreligger inte — Uppenbart att talan ska avvisas)