Mål T-292/12 RENV: Tribunalens dom av den 1 juni 2016 – Mega Brands mot EUIPO – Diset (MAGNEXT) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MAGNEXT — Det äldre nationella ordmärket MAGNET 4 — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)