Statligt stöd – Rumänien — Statligt stöd SA.32963 (2015/C) (f.d. 2012/NN) (f.d. 2011/CP) — Statligt stöd till Wizz Air och flygplatsen i Cluj-Napoca — Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES