Förslag till avgörande av generaladvokat M. Szpunar föredraget den 2 februari 2016$