Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1241/2010 av den 20 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 452/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i bl.a. Folkrepubliken Kina