Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1408 av den 12 augusti 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Steirische Käferbohne [SUB])$