Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/184/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2021/711, och i rådets förordning (EU) nr 401/2013, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/706 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma 2021/C 154/03