Mål T-20/16: Överklagande ingett den 21 januari 2016 – Indeutsch International mot harmoniseringskontoret – Crafts Americana (Återgivning av upprepade bågar mellan parallella linjer)