Mål C-445/10: Talan väckt den 15 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland