Popravek Uredbe Komisije (EU) 2020/1683 z dne 12. novembra 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Uradni list Evropske unije L 379 z dne 13. novembra 2020)