Rectificare la Regulamentul (UE) 2020/1683 al Comisiei din 12 noiembrie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 379 din 13 noiembrie 2020)