Labojums Komisijas Regulā (ES) 2020/1683 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 379, 2020. gada 13. novembris)