Komisjoni 12. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1683 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 379, 13. november 2020)