Zadeva C-366/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. aprila 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Profit Investment SIM SpA, v likvidaciji/Stefano Ossi in drugi (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 44/2001 – Območje svobode, varnosti in pravice – Pojem „nezdružljivost sodnih odločb“ – Tožbe, ki nimajo enakega predmeta in so vložene proti več toženim strankam s stalnim prebivališčem v več državah članicah – Pogoji za dogovor o pristojnosti – Klavzula o dogovoru o pristojnosti – Pojem „zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ – Preveritev neobstoja veljavnega pogodbenega razmerja)