Cauza C-366/13: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 20 aprilie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Profit Investment SIM SpA, în lichidare/Stefano Ossi și alții [Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Noțiunea „hotărâri ireconciliabile” – Acțiuni care nu au același obiect, îndreptate împotriva mai multor pârâți domiciliați în state membre diferite – Condițiile prorogării de competență – Clauză atributivă de competență – Noțiunea „materie contractuală” – Verificarea lipsei unei legături contractuale valide]