Kawża C-366/13: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-20 ta’ April 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione – l-Italja) – Profit Investment SIM SpA, fi stralċ vs Stefano Ossi et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Kunċett ta’ “ġudizzji irrikonċiljabbli” — Azzjonijiet li ma għandhomx l-istess suġġett, imressqa kontra diversi konvenuti ddomiċiljati f’diversi Stati Membri — Kundizzjonijiet għall-estensjoni tal-ġurisdizzjoni — Klawżola li tattribwixxi ġurisdizzjoni — Kunċett ta’ “materji li għandhom x’jaqsmu ma’ xi kuntratt” — Verifika tal-assenza ta’ rabta kuntrattwali valida)