Lieta C-366/13: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 20. aprīļa spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Profit Investment SIM SpA, likvidācijas procesā/Stefano Ossi u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EK) Nr. 44/2001 – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – “Nesavienojamu nolēmumu” jēdziens – Prasības pret vairākiem atbildētājiem, kuru domicils ir dažādās dalībvalstīs, kam nav viens un tas pats priekšmets – Jurisdikcijas piešķiršanas nosacījumi – Jurisdikcijas piešķiršanas klauzula – “Lietu, kas attiecas uz līgumiem,” jēdziens – Spēkā esošas līgumiskās saiknes neesamības pārbaude