Asia C-366/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Profit Investment SIM SpA (selvitystilassa) v. Stefano Ossi ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Käsite ”ristiriitaiset ratkaisut” — Kanteet, joiden kohde ei ole sama ja jotka on kohdistettu useisiin vastaajiin, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltioissa — Toimivaltaisesta tuomioistuimesta sopimisen edellytykset — Oikeuspaikkalauseke — Käsite ”sopimusta koskeva asia” — Pätevän sopimussuhteen puuttumisen tutkiminen)