Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1662 av den 12 september 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Sicilia [SGB])$