2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimo (ES) 2019/1815, kuriuo skiriami Regionų komiteto Slovėnijos Respublikos pasiūlyti du nariai ir trys pakaitiniai nariai, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 278, 2019 m. spalio 30 d.)