Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1114 av den 8 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker