Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/41 av den 14 januari 2016 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Mexiko i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med högpatogen aviär influensa [delgivet med nr C(2016) 41] (Text av betydelse för EES)