Mål T-722/14: Tribunalens dom av den 4 februari 2016 – PRIMA mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Bidrag till kommissionens representation i Bulgarien i samband med organisation av offentliga tillställningar — Förkastande av en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare — Tilldelningskriterier — Motiveringsskyldighet — Begreppet relativa fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts — Insyn)