Mål T-8/15: Tribunalens dom av den 12 april 2016 – Auyantepui Corp mot EUIPO – Magda Rose (Mr Jones) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Mr Jones — Det äldre internationella figurmärket Jones — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)