Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/563 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 15ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την αποδοχή των συνεισφορών της Τουρκίας στη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/2/2016)