Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar