Kommissionens beslut av den 22/04/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7968 - EQT SERVICES UK / KUONI TRAVEL HOLDING) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)