Stanovisko generálního advokáta P. Mengozziho přednesené dne 30. června 2016.$