Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9877 — Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 261/02