Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9877 – Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 261/02