Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9877 – Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 261/02