Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9877 – Pro Diagnostic Group/FutureLife/DISCARE CZ JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 261/02