Mål T-756/17: Överklagande ingett den 13 november 2017 – CMS Hasche Sigle mot EUIPO (WORLD LAW GROUP)