Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1387 av den 9 juni 2016 om ändring av bilagorna I och III till rådets förordning (EG) nr 2173/2005 enligt ett frivilligt partnerskapsavtal med Indonesien för ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska unionen$