Sprawa C-454/14: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2016 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 1999/31/WE — Artykuł 14 — Składowanie odpadów — Niezgodność istniejących składowisk odpadów — Procedura zamknięcia i nadzoru poeksploatacyjnego)