Asia C-454/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 25.2.2016 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 1999/31/EY — 14 artikla — Kaatopaikat — Olemassa olevat kaatopaikat eivät ole direktiivin vaatimusten mukaisia — Käytöstäpoistamis- ja jälkihoitomenettely)