Sag C-454/14: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. februar 2016 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — miljø — direktiv 1999/31/EF — artikel 14 — deponering af affald — eksisterende deponeringsanlæg opfylder ikke kravene — procedure for nedlukning og efterbehandling)