Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 92/2012 av den 2 februari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker