SKRIFTLIG FRÅGA E-0519/01 från Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) till kommissionen. Upphandling av datorer versus miljökrav.